Projekční činnost - Bepro - Prokekční a inženýrská kancelář

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekční činnost

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro tyto druhy staveb:
 • Rodinné domy
 • Rekreační objekty
 • Podkrovní vestavby
 • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.)
 • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, zdravotnická zařízení, mateřské a základní školy apod.)
 • Stavby pro sport a tělovýchovu
 • Rekonstrukce , přístavby, nástavby a modernizace objektů
 • Změna užívání staveb

Vypracujeme všechny stupně a druhy projektové dokumentace:
 • Studie, návrh stavby
 • Dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace staveb, stavebně technický průzkum
 • Dokumentace bouracích prací
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky